آدمهای ساده

 • باور ادمهای ساده را خراب کردن هنر نیست
  ادم های بی شیله پیله همان ادمهای ساده ای
  که هر چه بگویی باور میکنند را نباید به سُخره گرفت
  ادمهایی که برای باور حرفهایت دلیل و مدرک نمیخواهند چون تو را تمام و کمال قبول دارند
  و باید انها را همانگونه که هستند قبول کرد
  در دنیای انها دروغ و خیانت معنایی ندارد
  چون خودشان عاری از بدی هستند همه را به همان چشم مینگرند
  ادمهای ساده مثل مخمل حریر اردیبهشت تردند و تازه
  سرسبزند و ماخوذ به حیا
  و جاری چون زلال رود
  نه این که معصوم باشند و عاری از اشتباه
  اما اگر دچار خطایی هم بشوند جرات و جسارت
  این را دارند که عذر بخواهند.
  انها قهر کردن را بلد نیستند
  پای رفتن ندارند
  اما اگر بی معرفتی ببینند 
  اگر باورشان خدشه دار شود
  بی هیچ صدایی در گوشه ای ارام میمیرند
  شاپرک بازیگوش بهار باغچه همسایه را دیده ای؟
  که می اید و به ناز می نشیند روی پرچین باورهای خوش خیالیت؟
  تا بحال با خودت اندیشیده ای چرا بعد از چند صباحی که نگاهت به دیدن هر روزه اش عادت کرده
  ناگهان از دیده محو میشود و هر چقدر هم بخواهی 
  هر چقدر هم هر روز گلهای تازه در گلدان بگذاری
  هر چقدر هم که اردیبهشت را کِش بدهی دیگر هرگز او را نخواهی دید!

  شاپرک ها تمثیل ادمهای ساده ای هستند که بعد از تقلای زیاد ناگهان خسته میشوند از این همه دوام اوردن
  خسته میشوند از تقلای رسیدن 
  به بهار ارامش
  خسته میشوند و ارام و بیصدا گوشه ای در تنهایی خویش میمیرند...

منبع این نوشته : منبع
ساده ,میشوند ,چقدر ,انها ,باور ,ادمهای ,ادمهای ساده

دلتنکتم

تصمیم ما اگر چه که بی اشتباه نیست

تقدیر در جدایی ما بی گناه نیست


با اینکه می روی به تو لبخند می زنم

با چشم خیس بدرقه کردن صلاح نیست


با نبش قبر خاطره ها زخمی ام نکن

بس کن که حال هر دو ی ما روبراه نیست


بیچاره من که بی تو سرم بی کلاه ماند

خوشبخت او که با تو سرش بی کلاه نیست


دیگر کسی شبیه تو پیدا نمی شود

دلداده ای شبیه به من هم نخواه ، نیست


پایان تلخ قصّه ی ما را نگاه کن

این روزگار گاه به کام است و گاه نیستپ ن :ارسال ها همه خودکار در تاریخ و زمان خودش میاد 


منبع این نوشته : منبع